1. Reklaamitav sündmus peab olema sisestatud kultuur.info keskkonda või sündmusinfo edastatud kultuur.info toimetajale (kultuur.info@estinst.ee).
2. Link reklaamitava sündmuse bänneril peab suunama kultuur.info keskkonda.
3. Bänner läheb kultuur.info esilehe päisesse maksekeskkonnas valitud kuupäeval hiljemalt kella 12ks.
4. Kultuur.info ei ole kohustatud osutama reklaamiteenust, kui reklaamid ei ole esitatud kultuur.info poolt aktsepteeritavas vormis ja sisus.
5. Reklaammaterjalid, mis ei vasta Eestis kehtivatele reklaami- või keeleseaduse nõuetele või kus on lisaks kultuur.info-le mainitud teisi analoogset teenust pakkuvaid ettevõtteid, ei aktsepteerita.
6. Kultuur.info jätab endale õiguse keelduda reklaampinnale broneeringu tegemisest.
7. Kultuur.info jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

NB! Kõik hinnakirjas toodud teenuste hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu!